Tag Archives: الانتهاكات الإسرائيلية

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (22/11/2018- עד 28/11/2018)

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (22/11/2018- עד 28/11/2018) סכום: נתוני הדו"ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של מיום (22/11/2018- עד 28/11/2018), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית כלפי האזרחים הפלסטינים, וממשיכה בין היתר בהפרת החוק הבינלאומי של …

קראו עוד

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (14/11/2018- עד 21/11/2018)

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (14/11/2018- עד 21/11/2018) מיום (14/11/2018- עד 21/11/2018) סכום: נתוני הדו"ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של מיום (14/11/2018- עד 21/11/2018), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית כלפי האזרחים הפלסטינים, וממשיכה בין היתר …

קראו עוד

(العربية) التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيــة المحتلــة مـــن (25/10/2018- لغايـــــة 31 /10/2018)

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (25/10/2018- עד 31/10/2018) סכום: נתוני הדו"ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של מיום (25/10/2018- עד 31/10/2018), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית כלפי האזרחים הפלסטינים, וממשיכה בין היתר בהפרת החוק הבינלאומי של …

קראו עוד

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (27/09/2018- עד 03/10/2018)

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (27/09/2018- עד 03/10/2018) סכום: נתוני הדו"ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של מיום (27/09/2018- עד 03/10/2018), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית כלפי האזרחים הפלסטינים, וממשיכה בין היתר בהפרת החוק הבינלאומי של …

קראו עוד

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (20/09/2018- עד 26/09/2018)

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (20/09/2018- עד 26/09/2018) יש עלייה בפשעים הישראלים כלפי האזרחים הפלסטינים מיום (20/09/2018- עד 26/09/2018) סכום: נתוני הדו"ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של מיום (20/09/2018- עד 26/09/2018), מראים שישראל ממשיכה במדיניות …

קראו עוד

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (06/09/2018- עד 12/09/2018)

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (06/09/2018- עד 12/09/2018) יש עלייה בפשעים הישראלים כלפי האזרחים הפלסטינים מיום (06/09/2018- עד 12/09/2018) סכום: נתוני הדו"ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של מיום (06/09/2018- עד 12/09/2018), מראים שישראל ממשיכה במדיניות …

קראו עוד

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (09/08/2018- עד 15/08/2018)

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (09/08/2018- עד 15/08/2018) יש עלייה בפשעים הישראלים כלפי האזרחים הפלסטינים מיום (09/08/2018- עד 15/08/2018) סכום: נתוני הדו"ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של (09/08/2018- עד 15/08/2018), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית …

קראו עוד

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (02/08/2018- עד 08/08/2018)

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (02/08/2018- עד 08/08/2018) יש עלייה בפשעים הישראלים כלפי האזרחים הפלסטינים מיום (02/08/2018- עד 08/08/2018) סכום: נתוני הדו"ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של (02/08/2018- עד 08/08/2018), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית …

קראו עוד

31 הפרות ישראליות כלפי עיתונאים במהלך חודש יולי 2018

ההפרות הישראליות כלפי עיתונאים מתמשכות, אשר נרשמו במהלך חודש יולי לשעבר 31 הפרות שבוצעו ע"י כוחות הכיבוש  כלפי עיתונאים פלסטינים. כוחות הכיבוש ממשיכים לפגוע בעיתונאים ובעבודתם בסיקור אירועים בגדה המערבית, במטרה להסתיר את המציאות על הקרקע. במהלך החודש שעבר נפגעו …

קראו עוד

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (12/07/2018- עד 18/07/2018)

הדו"ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (12/07/2018- עד 18/07/2018) יש עלייה בפשעים הישראלים כלפי האזרחים הפלסטינים מיום (12/07/2018- עד 18/07/2018) סכום: נתוני הדו"ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של (12/07/2018- עד 18/07/2018), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית …

קראו עוד