עיתונאינפצעממיכלגזמדמיעבפניועלידיירושלים

ביתלחם21-7-2017

נפצעהעיתוניתסוכנותהידיעותמעןמירנה אל-אטרש ממיכלגזמדמיעבפניו, על ידיחייליהכיבושהישראליבכניסההצפוניתלעירביתלחם.

Check Also

תמונות- מתנחלים עם כלי נשק פשטו על אזור ארכולוגי סמוך לשכם

במראה בלי ספק, מבהיר כי החברה של המתנחלים בגדה המערבית הם כנופיות עם כלי נשק …