עיתונאינפצעממיכלגזמדמיעבפניועלידיירושלים

ביתלחם21-7-2017

נפצעהעיתוניתסוכנותהידיעותמעןמירנה אל-אטרש ממיכלגזמדמיעבפניו, על ידיחייליהכיבושהישראליבכניסההצפוניתלעירביתלחם.

Check Also

הסתה וגזענות בתקשורת הישראלית

עיתון "ישראל היום" פרסם דעה אקדמית שנכתבה ע"י (אייל זיסר) על תוכניות הסיפוח של ההתנחלויות …