מפעלי התנחלויות מייצאים את מוצריהם לעולם, והפלסטיני משלם לבריאותו כמחיר

600 מפעלים בהתנחלות "ברקן" מזהמים את חיי האזרחים

התנחלויות בגדה המערבית מפיצות את זיהום הסביבה ומרכיביה, אוויר, אדמה ומים, ומפעלים של מתנחלים ופסולת ישראלית קבורים ומושלכים במזבלות בגדה המערבית.

מפעלי התנחלות ברקן, מצפון לגדה המערבית בסלפית, הם המזהמים הגדולים ביותר באזור ומטעים את המחלות של תושבי הכפרים הפלסטינים הסמוכים.

"זהו פשע מלחמה שביצעה מדינת הכיבוש על ידי הריגת הסביבה על כל מרכיביה והובלת פסולת מזוהמת שצריכה להיהרס במזבלות פרטיות בעלות גבוהה למטמנות אקראיות בגדה המערבית".

בנוסף, הזיהום שמפעלי המתנחלים מייצאים לסביבה הפלסטינית, כמו מפעלי ג'ישורי ואזורי התעשייה בהתנחלות אריאל ומפעלי ברקן.

זה הכרחי שהרשות הלאומית הפלסטינית תעשה תנועה לעבר בית הדין הפלילי הבינלאומי, שכן מה שהכוחות הכיבוש עושה מסתכם בפשע מלחמה הכפוף לחוק הבינלאומי.

בנוסף למה שהם עושים: "המתנחלים שואבים חומרים רעילים לא ידועים שהנזקים שלהם לא ידועים על אדמות פלסטינים".

הכיבוש אפשר למתנחלים להקים מפעלי התיישבות ענקיים המייצאים את מוצריהם לעולם, והפלסטיני משלם את בריאותו כמס קשה בגלל קיומם של מפעלים אלה.

Check Also

הדוח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (03-09-2020 עד 09-09-2020)

הדוח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (03-09-2020 עד 09-09–2020) סכום: כוחות הכיבוש הישראלי …