Tag Archives: الانتهاكات الإسرائيلية

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (09/05/2019- עד 15/05/2019)

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (09/05/2019– עד 15/05/2019) סכום: נתוני הדו”ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של מיום (09/05/2019– עד 15/05/2019), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית כלפי האזרחים הפלסטינים, וממשיכה בין היתר בהפרת החוק הבינלאומי של …

קראו עוד

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום מיום (02/05/2019- עד 08/05/2019)

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום מיום (02/05/2019– עד 08/05/2019) סכום: נתוני הדו”ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של מיום (02/05/2019– עד 08/05/2019), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית כלפי האזרחים הפלסטינים, וממשיכה בין היתר בהפרת החוק הבינלאומי …

קראו עוד

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום  (25/04/2019- עד 01/05/2019)

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום  (25/04/2019– עד 01/05/2019) סכום: נתוני הדו”ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של מיום (25/04/2019– עד 01/05/2019), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית כלפי האזרחים הפלסטינים, וממשיכה בין היתר בהפרת החוק הבינלאומי של …

קראו עוד

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (18/04/2019- עד 24/04/2019)

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (18/04/2019– עד 24/04/2019) סכום: נתוני הדו”ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של מיום (18/04/2019– עד 24/04/2019), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית כלפי האזרחים הפלסטינים, וממשיכה בין היתר בהפרת החוק הבינלאומי של …

קראו עוד

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום מיום (28-03-2019- עד 03-04-2019)

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום מיום (28/03/2019– עד 03/04/2019) סכום: נתוני הדו”ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של מיום (28/03/2019– עד 03/04/2019), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית כלפי האזרחים הפלסטינים, וממשיכה בין היתר בהפרת החוק הבינלאומי …

קראו עוד

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום מיום (14/03/2019- עד 20/03/2019)

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום מיום (14/03/2019– עד 20/03/2019) סכום: נתוני הדו”ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של מיום (14/03/2019– עד 20/03/2019), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית כלפי האזרחים הפלסטינים, וממשיכה בין היתר בהפרת החוק הבינלאומי …

קראו עוד

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (28/02/2019- עד 06/03/2019)

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (28/02/2019– עד 06/03/2019) סכום: נתוני הדו”ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של מיום (28/02/2019– עד 06/03/2019), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית כלפי האזרחים הפלסטינים, וממשיכה בין היתר בהפרת החוק הבינלאומי של …

קראו עוד

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (21/02/2019- עד 27/02/2019)

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (21/02/2019– עד 27/02/2019) סכום: נתוני הדו”ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של מיום (21/02/2019– עד 27/02/2019), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית כלפי האזרחים הפלסטינים, וממשיכה בין היתר בהפרת החוק הבינלאומי של …

קראו עוד

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (10/01/2019- עד 16/01/2019)

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (10/01/2019- עד 16/01/2019) סכום: נתוני הדו”ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של מיום (10/01/2019- עד 16/01/2019), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית כלפי האזרחים הפלסטינים, וממשיכה בין היתר בהפרת החוק הבינלאומי של …

קראו עוד

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (27/12/2018- עד 02/01/2018)

הדו”ח השבועי של ההפרות הישראליות בשטחים הכבושים מיום (27/12/2018- עד 02/01/2018) סכום: נתוני הדו”ח של ההפרות הישראליות כלפי הפלסטינים בתקופה של מיום (27/12/2018- עד 02/01/2018), מראים שישראל ממשיכה במדיניות התוקפנית כלפי האזרחים הפלסטינים, וממשיכה בין היתר בהפרת החוק הבינלאומי של …

קראו עוד