21. yüzyıldaişgaldevleti “Apartheid” caddesiniaçar

Sokaknumarası “4370” veyasokak “Apartheid”, “Giv’at Binyamin” yerleşimini “1” sokaknumarasınabağlayanbircadde,veya “Tel Aviv – Kudüs”caddesi. Bu caddeFransızTepesi’ninbirleştiğiyerile al-Maşarifdağınaaçılantünelarasındayeralmaktadır.

Sokak, işgaldevletinin 10-1-2019 Perşembegünüaçıldığınıaçıkladı, Filistinlileriİsrailliyerleşimcilerdenayırmakiçin 8

metreyekadaryükselenbirduvarboyuncakesimyapıyor.Apartheidcaddesinininşası,”E1 projesiolarakbilinengenişlemecisömürgeciprojeninuygulanmasındabiradımdır,

veyerleşimamaçlarınagötürürvebirçokyerleşimiişgalaltındakiDoğuKudüs’ebağlar.Apartheid’inişgalaltındakiFilistin’de, işgalcidevlettarafındaniddiaedilen (demokrasi) başkabirtezahürüdür.

Check Also

Fotoğraflarda – Yerleşimci çeteleri Nablus’ın güneyindeki bulunan Huvvara kasabasında yeni bir terörist eylem gerçekleştiriyor

İşgal ordusu tarafından korunan yerleşimci çetelerin uyguladığı günlük terör politikasının devamında, Pazar 15-3-2020 Yerleşimci çeteler, …