Yerleşim lideri David El Hayani, bir Filistin devletinin kurulmaması için ” Saldırgan bir kampanya” başlattı

Sözde “Yesha” yerleşim kurulu, “Filistin devletine hayır”, “Egemenlik – doğru yap” sloganlarını yükselten toplumsal bir “saldırgan kampanya” başlattı.

Kampanyada büyük afişler asmak, etkinlikler tutmak ve basılı çıkartmaların ve çevrimiçi kampanyaların sosyal medya sitelerine dağıtılması yer alacak. Kampanyanın temel amacı, Filistin devletini tanımaksızın, yerleşimleri dondurmadan ve izole yerleşimler kurmadan yerleşimler üzerindeki egemenliğin uygulanmasını teşvik etmektir.

Batı Şeria’daki yerleşim konseyleri başkanları da kampanyanın ana mesajının “doğru egemenliğe sadece sol tarafından değil, sadece sağ tarafından ulaşılabileceğine” işaret ediyor.

ABD Başkanı Trump ve Başbakan Netanyahu’nun fotoğrafını paylaşan pankartlar arasında “Filistin Devletine Hayır” yazıyor.

Check Also

Yerleşimci çeteleri İslam dinine hakaret eden sloganlar yazıyor

Dini terör ve diğer dinlere karşı nefrete dayalı aşırılıkçı ideolojinin yayılması bağlamında, 19-6-2021 Cumartesi günü …