Yerleşim lideri David El Hayani, bir Filistin devletinin kurulmaması için ” Saldırgan bir kampanya” başlattı

Sözde “Yesha” yerleşim kurulu, “Filistin devletine hayır”, “Egemenlik – doğru yap” sloganlarını yükselten toplumsal bir “saldırgan kampanya” başlattı.

Kampanyada büyük afişler asmak, etkinlikler tutmak ve basılı çıkartmaların ve çevrimiçi kampanyaların sosyal medya sitelerine dağıtılması yer alacak. Kampanyanın temel amacı, Filistin devletini tanımaksızın, yerleşimleri dondurmadan ve izole yerleşimler kurmadan yerleşimler üzerindeki egemenliğin uygulanmasını teşvik etmektir.

Batı Şeria’daki yerleşim konseyleri başkanları da kampanyanın ana mesajının “doğru egemenliğe sadece sol tarafından değil, sadece sağ tarafından ulaşılabileceğine” işaret ediyor.

ABD Başkanı Trump ve Başbakan Netanyahu’nun fotoğrafını paylaşan pankartlar arasında “Filistin Devletine Hayır” yazıyor.

Check Also

Filistinli çocuklar İsrail hapishanelerinde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalıyor

İsrail, dünyada temel adil yargılama garantileri bulunmayan askeri mahkemelerde çocukları rutin olarak yargılayan tek ülkedir. …