Tag Archives: Israeli violations

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail İnsan Hakları İhlallerine Dair Haftalık Raporu (26/9/2019 – 02/10/2019)

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail İnsan Hakları İhlallerine Dair Haftalık Raporu (26/9/2019 – 02/10/2019) özet: İsrail işgal güçleri mevcut raporun kapsadığı dönemde (26/9/2019 – 02/10/2019), uluslararası insancıl hukuk kurallarına yönelik ihlal ettiler ve sistematik ihlallerini sürdürdüler. Ayrıntılar: Gazze Şeridi’nde düzenlenen …

Details

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail İnsan Hakları İhlallerine Dair Haftalık Raporu (19/9/2019 – 25/9/2019)

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail İnsan Hakları İhlallerine Dair Haftalık Raporu (19/9/2019 – 25/9/2019) özet: İsrail işgal güçleri mevcut raporun kapsadığı dönemde (19/9/2019 – 25/9/2019), uluslararası insancıl hukuk kurallarına yönelik ihlal ettiler ve sistematik ihlallerini sürdürdüler. Ayrıntılar: Gazze Şeridi’nde düzenlenen …

Details

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail İnsan Hakları İhlallerine Dair Haftalık Raporu (12-9-2019 – 18-9-2019)

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail İnsan Hakları İhlallerine Dair Haftalık Raporu (12/9/2019 – 18/9/2019) özet: İsrail işgal güçleri mevcut raporun kapsadığı dönemde (12/9/2019 – 18/9/2019), uluslararası insancıl hukuk kurallarına yönelik ihlal ettiler ve sistematik ihlallerini sürdürdüler. Ayrıntılar: İsrail askerleri tarafından …

Details

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail İnsan Hakları İhlallerine Dair Haftalık Raporu (27/6/2019 – 3/7/2019)

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail İnsan Hakları İhlallerine Dair Haftalık Raporu (27/6/2019 – 3/7/2019) özet: İsrail işgal güçleri mevcut raporun kapsadığı dönemde (27/6/2019 – 3/7/2019), uluslararası insancıl hukuk kurallarına yönelik ihlal ettiler ve sistematik ihlallerini sürdürdüler. Ayrıntılar: İsrail işgal polisi …

Details

İşgalaltındakiFilistintopraklarındaİsrailİnsanHaklarıİhlallerineDairHaftalıkRaporu (13/6/2019 – 19/6/2019)

İşgalaltındakiFilistintopraklarındaİsrailİnsanHaklarıİhlallerineDairHaftalıkRaporu (13/6/2019 – 19/6/2019) özet: İsrailişgalgüçlerimevcutraporunkapsadığıdönemde (13/6/2019 – 19/6/2019), uluslararasıinsancılhukukkurallarınayönelikihlalettilervesistematikihlallerinisürdürdüler. Ayrıntılar: GazzeŞeridi’nde (95) Filistinliyaralandı, onlarınarasında (34) çocuk, (4) sağlıkgörevlisivebirkadın. KuzeyBatıŞeria’dakiKafrQaddumbeldesindedüzenlenenhaftalıkyürüşündebirisiçocuk (4) Filistinliyaralandı. Israilişgalgüçleri, BatıŞeria’da (58) baskınoperasyonudüzenledi. Israilişgalgüçleri, (51) Filistinlitutukladı, onlarınarasında (7) çocukvebirkadın. İsrailHavaKuvvetleri, GazzeŞeridi’ndekihedeflereyönelik (3) havasaldırısında (7) füzefırlattı. Israilişgalgüçleri, El-Hlil’ingüneyinde …

Details

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail İnsan Hakları İhlallerine Dair Haftalık Raporu (30/5/2019 – 12/6/2019)

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail İnsan Hakları İhlallerine Dair Haftalık Raporu (30/5/2019 – 12/6/2019) özet: İsrail işgal güçleri mevcut raporun kapsadığı dönemde (30/5/2019 – 12/6/2019), uluslararası insancıl hukuk kurallarına yönelik ihlal ettiler ve sistematik ihlallerini sürdürdüler. Ayrıntılar: Filistinli bir çocuğu …

Details

2019 Mayıs Ayında Filistinli gazetecilere yönelik 25 İsrail ihlali

İsrail işgalciliği politikasını Filistinliler tarafından işlenen ihlallerin gerçeğini gizlemek amacıyla gazetecileri hedef alma konusunda sürdürerek, Uluslararası yasalara ve gazetecilere çalışma ve haber gönderme özgürlüğü veren Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’ne aykırı olarak, plastik mermi ve göz yaşartıcı bidonlarının ateşlenmesi sonucu yaralanan …

Details

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail İnsan Hakları İhlallerine Dair Haftalık Raporu (23/5/2019 – 29/5/2019)

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail İnsan Hakları İhlallerine Dair Haftalık Raporu (23/5/2019 – 29/5/2019) özet: İsrail işgal güçleri mevcut raporun kapsadığı dönemde (23/5/2019 – 29/5/2019), uluslararası insancıl hukuk kurallarına yönelik ihlal ettiler ve sistematik ihlallerini sürdürdüler. Ayrıntılar: Israil askerleri, Gazze …

Details